Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

Heb je interesse en een blauw-wit hart?

Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de L@dywebmaster

Vacature .... zonder naam??

De jubileumcommissie wil in het kader van het 110-jarige bestaan van DVC een fotocollage (“DVC door de jaren heen”) op de website plaatsen. Onze archivaris, Allardt Bruinsma, beschikt over een groot archief met foto’s die nog gesorteerd, geselecteerd en gedigitaliseerd moeten worden. Helaas kan hij dat niet alleen. Daarom zoeken wij meerdere leden die het leuk vinden om Allardt hierbij te helpen. Affiniteit met computers zou helpen maar is niet strikt noodzakelijk. Heb je interesse stuur dan een mail naar Allardt (allardt2@hetnet.nl)

Penningmeester

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van de voetbalclub. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang binnen de club, de strategie en vertegenwoordigt de voetbalclub, zowel intern als extern. De penningmeester draagt zorg vootr het beheer van de gelden van de vereniging, in overeenstemming met de door de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgestelde begroting. De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie en de kassacommissie.Tijdsbesteding is ongeveer 12 uur per week.

Scheidsrechters Senioren en Jeugd

Het fluiten van wedstrijden op een passend niveau. Eventueel onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter en indien nodig, aangevuld met een opleiding door de KNVB. DVC verwacht dat scheidsrechters ongeveer 1 keer per 3 weken een wedstrijd van ca 1,5 uur fluiten. Uiteraard kan hier in goed overleg van worden afgeweken.

Voor alle functies geldt: Mag ook een vrouw zijn!!