Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Aanmelding nieuwe leden

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt wordt er vaak een intakegesprek gesprek gepland. Ook krijgt u dan een contactpersoon toegewezen die het één en ander over onze vereniging vertelt en een rondleiding verzorgt. Na inschrijving worden de gegevens doorgegeven aan de administratie. U ontvangt een bevestiging vanaf het moment dat u bent toegelaten en ingeschreven.

Vrijwilligerswerk

Om alle leden te kunnen laten sporten zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Op het inschrijvingsformulier zal u gevraagd worden op welke wijze heb je of heeft u als ouder/verzorger interesse actief te participeren binnen onze vereniging:

Speler (ouder dan 16 jaar)

Leider Trainer Scheidsrechter
Bestuurslid Commissie Administratie
Bardienst EHBO Terreindienst
Vervoer   In overleg

Ouder/Verzorger

Leider Trainer Scheidsrechter
Bestuurslid Commissie Administratie
Bardienst EHBO Terreindienst
Vervoer   In overleg

Wat neem je mee?

• Indien jonger dan 18 jaar, minimaal één ouder of verzorger;

• Legitimatiebewijs (vanaf 16 jaar eigen legitimatie, voor jongere spelers legitimatie van ouder of verzorger);

• 1 pasfoto (vanaf 10 jaar) voor je digitale spelerspas.

Of er plaats voor je is hangt af van het aantal aanmeldingen wat wij ontvangen en van het aantal leden dat aan het eind van het seizoen vertrekt. Wij kunnen je dus niet onmiddellijk melden of je spelend lid van DVC kunt worden.

Tenue

Ieder spelend lid van DVC dient in het bezit te zijn van een compleet DVC tenue dat te verkrijgen is bij Dave de Wit.
Het tenue bestaat uit een wedstrijdshirt, broekje en kousen in DVC kleuren van Macron.
Een compleet wedstrijdtenue kost € 59,50 (seizoen 2017-2018). Zie voor meer informate de pagina DVC kleding
Stuur voor een pas- of ophaalafspraak even een mail naar kleding@dvcdelft.nl..

Een aantal elftallen binnen onze vereniging hebben een gesponsord tenue in bruikleen. Deze kleding is en blijft eigendom van DVC.,

Overschrijving

Als je gedurende de afgelopen 3 jaar bij een andere club hebt gespeeld, dan dient je je over te schrijven. Na inschrijving bij DVC draagt DVC er zorg voor dat de overschrijving plaatsvindt via het systeem van de KNVB (Sportlink Club). Het is mogelijk dat DVC navraag doet bij je oude vereniging.

Digitale spelerspas

Als iemand lid wordt van DVC die 10 jaar of ouder is, moet hij/zij 1 pasfoto inleveren voor de digitale spelerspas. Spelers van 10 jaar en ouder zijn alleen speelgerechtigd als de vereniging in het bezit is van een geldige spelerspas met recente foto.

De aanmelding

Hieronder kun je je online aanmelden.  Vul je liever een formulier in dan kun je deze krijgen achter de bar of je kunt het formulier hier downloaden. Het gedownloade formulier kun je uitprinten en ingevuld inleveren op de club of je kunt het (digitaal) ingevulde formulier retour mailen aan ledenadministratie@dvcdelft.nl

Stap 1 van 3

Aanvraagformulier lidmaatschap DVC 2018-2019

Soort lidmaatschap waarvoor je je wilt aanmelden.
Geslacht.
Vul je achternaam in.
Voorletters.
Roepnaam.
Vul je straatnaam en huisnummer in.
Vul je postcode in.
Vul je woonplaats in.
Vul je telefoonnummer in.
Vul je e-mailadres in.
Vul je geboortedatum in.
Vul je nationaliteit in, bijvoorbeeld Nederlandse.
Ben je in het verleden lid geweest van een voetbalvereniging? Vul dan onderstaande vragen in. Ga anders door naar stap 3.
Ongeldige invoer
In welk elftal speelde je voor het laatst een bindende wedstrijd en wat was de datum?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ben je momenteel door de KNVB of door je vorige vereniging geschorst of geroyeerd?
Ongeldige invoer
Is aan alle financiële verplichtingen tegenover je vorige vereniging voldaan?
Ongeldige invoer
Extra informatie over (ouders/verzorgers) nieuw lid:
Vul je beroep in.
Vul je beroep in.
Vul je beroep in.
Om alle leden te kunnen laten sporten zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Op welke wijze heb je of heeft u als ouder/verzorger interesse actief te participeren binnen onze vereniging (ervaring is niet nodig aangezien we voor begeleiding zullen zorgen):
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ondergetekende geeft hierbij te kennen tot de Delftsche Voetbal Club DVC te willen toetreden. Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zal zich door het verkrijgen van het DVC- lidmaatschap conformeren aan regels zoals vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het document Normen en waarden van onze vereniging. Deze documenten zijn via de website www.dvcdelft.nl beschikbaar gesteld.  N.B. Het lidmaatschap geldt voor een geheel voetbalseizoen, indien nodig inbegrepen het lidmaatschap van de KNVB voor het nieuwe seizoen, te weten: van 1 juli t/m 30 juni van het nieuwe verenigingsjaar. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tenminste 1maand vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar bij de ledenadministratie van DVC. Bij aanmelding wordt voor nieuwe voetballende leden eenmalig € 10 inschrijfgeld in rekening gebracht (inclusief voetbalpas en DVC-embleem). Tevens dient bij aanmelding een machtiging te worden ingevuld en ondertekend daar de contributie alleen middels automatische incasso kan worden voldaan.
Ongeldige invoer
Voor spelende leden (D en hoger) moet een recente pasfoto worden ingeleverd. Tevens moet het soort legitimatie en het -nummer vermeld worden op dit formulier.
Vul je legitimatie in.
Vul je legitimatienummer in.
Ik machtig de Delftsche Voetbalclub DVC tot wederopzegging de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven. Indien u niet akkoord gaat met het geïncasseerde bedrag, dan kunt u dat binnen 30 dagen terugvorderen bij uw bank.
Vul je IBAN-rekeningnummer in.
Vul de naam van de eigenaar van de rekening in.
Adres van de rekeninghouder.
Postcode van de rekeninghouder.
Woonplaats van de rekeninghouder.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
We respecteren jou privacy en gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor jij je gegevens hebt verstrekt. Zie onze privacyverklaring:https://www.dvcdelft.nl/clubinfo/privacy