Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider JO17 20-21Slider Minis 20-21slider clubhuis slider DVC partyslider kids op bankslider voetvolleySlider paashaasslider Rainbowslider DVC bannerslider Training mini'sslider DVC Statafelslider contract Dennisslider de duiventil

Aanmelding nieuwe leden

Wil jij ook komen voetballen bij de leukste voetbalclub uit Delft en omgeving schrijf je dan nu in. Onze visie is dat iedereen: jong, oud, mensen met een beperking moeten kunnen voetballen, uiteraard onder toezicht van onze trainers en leiders. DVC staat ook voor sportiviteit en plezier. Zo hebben we voor jong en oud het hele seizoen door leuke activiteiten op ons programma (zie agenda op onze website en op Facebook).  

DVC kan dit niet doen zonder vrijwilligers. Daarom vragen wij daar waar mogelijk is ons een handje te helpen. Denk hierbij aan: Bardienst, trainer, leider, scheidsrechter, vervoer teamleden, EHBO of te helpen met activiteiten. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan een keer kijken bij ons op de training! Bellen voor meer info kan uiteraard ook naar Max van der Meijden 06-16227141 of Remco Pronk 06-46131742. 

Hieronder vind je ons digitale aanmeld formulier. Wat stuur je mee? 

  •  Indien jonger dan 18 jaar akkoord ouder/verzorger.
  • Legitimatie bewijs (vanaf 16 jaar eigen legitimatie, voor jongere spelers legitimatie ouder/verzorger.
  • Recente goed lijkende (pas)foto (vanaf 10 jaar) voor je digitale spelerspas. 

Vul je liever een formulier in dan kun je deze verkrijgen achter de bar of je kunt het formulier ook downloaden  en uitprinten en ingevuld op de club inleveren. 

Bij DVC voetbalt iedereen in onze blauw/witte kleuren. Het tenue kan je bestellen bij Dave de Wit en bestaat uit een wedstrijdshirt, broekje en kousen. De kosten zijn €60,- (voor meer informatie zie DVC kleding). Een aantal elftallen binnen onze vereniging hebben een gesponsord tenue in bruikleen. Deze kleding is en blijft eigendom van DVC.

Stap 1 van 3

Aanvraagformulier lidmaatschap DVC 2020 - 2021

Soort lidmaatschap waarvoor je je wilt aanmelden.
Geslacht.
Vul je achternaam in.
Voorletters.
Roepnaam.
Vul je straatnaam en huisnummer in.
Vul je postcode in.
Vul je woonplaats in.
Vul je telefoonnummer in.
Vul je e-mailadres in.
Vul je geboortedatum in.
Vul je nationaliteit in, bijvoorbeeld Nederlandse.
Ben je in het verleden lid geweest van een voetbalvereniging? Vul dan onderstaande vragen in. Ga anders door naar stap 3.
Ongeldige invoer
In welk elftal speelde je voor het laatst een bindende wedstrijd en wat was de datum?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ben je momenteel door de KNVB of door je vorige vereniging geschorst of geroyeerd?
Ongeldige invoer
Is aan alle financiële verplichtingen tegenover je vorige vereniging voldaan?
Ongeldige invoer
Extra informatie over (ouders/verzorgers) nieuw lid:
Om alle leden te kunnen laten sporten zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Op welke wijze heb je of heeft u als ouder/verzorger interesse actief te participeren binnen onze vereniging (ervaring is niet nodig aangezien we voor begeleiding zullen zorgen):
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ondergetekende geeft hierbij te kennen tot de Delftsche Voetbal Club DVC te willen toetreden. Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zal zich door het verkrijgen van het DVC- lidmaatschap conformeren aan regels zoals vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het document Normen en waarden van onze vereniging. Deze documenten zijn via de website www.dvcdelft.nl beschikbaar gesteld. Tevens geeft u hiermee toestemming om eventuele foto- en filmopnames genomen bij DVC te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto's of filmmateriaal verzoeken wij u een mail te sturen naar info@dvcdelft.nl  N.B. Het lidmaatschap geldt voor een geheel voetbalseizoen, indien nodig inbegrepen het lidmaatschap van de KNVB voor het nieuwe seizoen, te weten: van 1 juli t/m 30 juni van het nieuwe verenigingsjaar. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tenminste 1maand vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar bij de ledenadministratie van DVC. Bij aanmelding wordt voor nieuwe voetballende leden eenmalig € 10 inschrijfgeld in rekening gebracht (inclusief voetbalpas en DVC-embleem). Tevens dient bij aanmelding een machtiging te worden ingevuld en ondertekend daar de contributie alleen middels automatische incasso kan worden voldaan.

Ongeldige invoer
Voor spelende leden (D en hoger) moet een recente pasfoto worden ingeleverd. Tevens moet het soort legitimatie en het -nummer vermeld worden op dit formulier.
Vul je legitimatie in.
Vul je legitimatienummer in.
Ik machtig de Delftsche Voetbalclub DVC tot wederopzegging de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven. Indien u niet akkoord gaat met het geïncasseerde bedrag, dan kunt u dat binnen 30 dagen terugvorderen bij uw bank.
Vul je IBAN-rekeningnummer in.
Vul de naam van de eigenaar van de rekening in.
Adres van de rekeninghouder.
Postcode van de rekeninghouder.
Woonplaats van de rekeninghouder.
Ongeldige invoer
We respecteren jou privacy en gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor jij je gegevens hebt verstrekt. Zie onze privacyverklaring:https://www.dvcdelft.nl/clubinfo/privacy