Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

Aanmelding nieuwe leden

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt via info@dvcdelft.nl wordt er een intakegesprek gesprek gepland. Ook krijgt u een contactpersoon toegewezen die het één en ander over onze vereniging vertelt en een rondleiding verzorgt. Hierna wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Na inschrijving worden de gegevens doorgegeven aan de administratie. U ontvangt een bevestiging vanaf het moment dat u bent toegelaten en ingeschreven.

Vrijwilligerswerk

Om alle leden te kunnen laten sporten zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Op het inschrijvingsformulier zal u gevraagd worden op welke wijze heb je of heeft u als ouder/verzorger interesse actief te participeren binnen onze vereniging:

Speler (ouder dan 16 jaar)

Leider Trainer Scheidsrechter
Bestuurslid Commissie Administratie
Bardienst EHBO Terreindienst
Vervoer   In overleg

 

Ouder/Verzorger

Leider Trainer Scheidsrechter
Bestuurslid Commissie Administratie
Bardienst EHBO Terreindienst
Vervoer   In overleg

Wat neem je mee?

• Indien u jonger bent dan 18 jaar, minimaal één ouder of verzorger;

• Kopie legitimatiebewijs (vanaf 16 jaar);

• 1 pasfoto (vanaf 10 jaar) voor je spelerspas.

Of er plaats voor je is hangt af van het aantal aanmeldingen wat wij ontvangen en van het aantal leden dat aan het eind van het seizoen vertrekt. Wij kunnen je dus niet onmiddellijk melden of je spelend lid van DVC kunt worden.

Tenue

Ieder spelend lid van DVC dient in het bezit te zijn van een compleet DVC tenue dat te verkrijgen is bij Macron (http://www.dvcdelft.nl/macron-webshop). Een aantal senioren elftallen binnen onze vereniging krijgen een gesponsord tenue in bruikleen, dit is dus niet altijd het geval.

Voor jeugdleden hanteren we het systeem van “leaseshirt’. Dit betekend dat dat de vereniging voorafgaand aan een nieuw seizoen een shirt beschikbaar zal stellen voor de jeugdleden. Aan het einde van ieder seizoen wordt de mogelijkheid geboden om het shirt om te ruilen (onherstelbaar beschadigde shirts worden niet teruggenomen) indien het betreffende jeugdlid toe is aan een nieuwe maat of het shirt de levensduur heeft overschreden. De jeugdleden dienen zelf te zorgen voor een broek en kousen, deze kunnen net als de shirts besteld worden bij Debby Neeskens, haar email adres is kleding@dvcdelft.nl. De overige kleding (trainingspakken e.d.) is te bestellen via Macron. Voor het leaseshirt zal een verplichte bijdrage worden gerekend van € 15,- per seizoen welke verrekend zal worden tezamen met de contributie.

Overschrijving

Als je gedurende de afgelopen 3 jaar bij een andere club hebt gespeeld, dan dient u zich over te schrijven. Na inschrijving bij DVC draagt DVC zorg dat de overschrijving plaatsvindt via het systeem van de KNVB (Sportlink Club). Het is mogelijk dat DVC navraag doet bij je oude vereniging.

Spelerspas

Als iemand lid wordt van DVC die 10 jaar of ouder is, moet hij/zij 1 pasfoto inleveren voor de aanvraag van een spelerspas. Deze pas wordt door de vereniging aangevraagd bij de KNVB. Spelers van 10 jaar en ouder zijn alleen speelgerechtigd als de vereniging in het bezit is van een geldige spelerspas.

Stap 1 van 3

Aanvraagformulier lidmaatschap DVC 2017-2018
 1. Lidmaatschap:*
  Soort lidmaatschap waarvoor je je wilt aanmelden.
 2. Geslacht:*
  Geslacht.
 3. Achternaam:*
  Vul je achternaam in.
 4. Voorletters:*
  Voorletters.
 5. Roepnaam:*
  Roepnaam.
 6. Adres:*
  Vul je straatnaam en huisnummer in.
 7. Postcode:*
  Vul je postcode in.
 8. Woonplaats:*
  Vul je woonplaats in.
 9. Telefoon:*
  Vul je telefoonnummer in.
 10. E-mail:*
  Vul je e-mailadres in.
 1. Geboortedatum:*
  Vul je geboortedatum in.
  dd-mm-jjjj
 2. Nationaliteit:*
  Vul je nationaliteit in, bijvoorbeeld Nederlandse.
 3. Ben je in het verleden lid geweest van een voetbalvereniging? Vul dan onderstaande vragen in. Ga anders door naar stap 3.
 4. Van welke vereniging was/ben je lid?
  Ongeldige invoer
 5. KNVB Nummer
 6. In welk elftal speelde je voor het laatst een bindende wedstrijd en wat was de datum?
 7. Ongeldige invoer
 8. Ongeldige invoer
  dd-mm-jjjj
 9. Ben je momenteel door de KNVB of door je vorige vereniging geschorst of geroyeerd?
 10. Ongeldige invoer
 11. Is aan alle financiële verplichtingen tegenover je vorige vereniging voldaan?
 12. Ongeldige invoer
 1. Extra informatie over (ouders/verzorgers) nieuw lid:
 2. Beroep:
  Vul je beroep in.
  Indien Jeugdlid:vul hieronder het beroep van vader en moeder of verzorgers in.
 3. Beroep vader:
  Vul je beroep in.
  Jeugdlid Beroep vader
 4. Beroep moeder:
  Vul je beroep in.
  Jeugdlid beroep moeder.
 5. Om alle leden te kunnen laten sporten zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Op welke wijze heb je of heeft u als ouder/verzorger interesse actief te participeren binnen onze vereniging (ervaring is niet nodig aangezien we voor begeleiding zullen zorgen):
 6. Speler (ouder dan 16 jaar)
  Ongeldige invoer
 7. Ouder/Verzorger
  Ongeldige invoer
 8. Ik ben hiervoor beschikbaar:
  Ongeldige invoer
 9. Ondergetekende geeft hierbij te kennen tot de Delftsche Voetbal Club DVC te willen toetreden. Hij/zij verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zal zich door het verkrijgen van het DVC- lidmaatschap conformeren aan regels zoals vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het document Normen en waarden van onze vereniging. Deze documenten zijn via de website www.dvcdelft.nl beschikbaar gesteld.  N.B. Het lidmaatschap geldt voor een geheel voetbalseizoen, indien nodig inbegrepen het lidmaatschap van de KNVB voor het nieuwe seizoen, te weten: van 1 juli t/m 30 juni van het nieuwe verenigingsjaar. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tenminste 1maand vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar bij de ledenadministratie van DVC. Bij aanmelding wordt voor nieuwe voetballende leden eenmalig € 10 inschrijfgeld in rekening gebracht (inclusief voetbalpas en DVC-embleem). Tevens dient bij aanmelding een machtiging te worden ingevuld en ondertekend daar de contributie alleen middels automatische incasso kan worden voldaan.
 10. Voor spelende leden (D en hoger) moet een recente pasfoto worden ingeleverd. Tevens moet het soort legitimatie en het -nummer vermeld worden op dit formulier.
 11. Soort legitimatie:*
  Vul je legitimatie in.
 12. Nummer legitimatie:*
  Vul je legitimatienummer in.
 13. Ik machtig de Delftsche Voetbalclub DVC tot wederopzegging de half jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven. Indien u niet akkoord gaat met het geïncasseerde bedrag, dan kunt u dat binnen 30 dagen terugvorderen bij uw bank.
 14. Rekeningnummer:*
  Vul je IBAN-rekeningnummer in.
 15. Naam:*
  Vul de naam van de eigenaar van de rekening in.
 16. Adres:*
  Adres van de rekeninghouder.
 17. Postcode:*
  Postcode van de rekeninghouder.
 18. Plaats:*
  Woonplaats van de rekeninghouder.
 19. ik maak gebruik van de Ooievaarspas
  Ongeldige invoer
 20. Voeg hier je pasfoto toe (verplicht!!)*
  Ongeldige invoer
 21. Inschrijven