Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider JO17 20-21Slider Minis 20-21slider clubhuis slider DVC partyslider kids op bankslider voetvolleySlider paashaasslider Rainbowslider DVC bannerslider Training mini'sslider DVC Statafelslider contract Dennisslider de duiventil

De commissie Sportiviteit & Respect (S&R) heeft het afgelopen jaar achter de schermen een start gemaakt om volgens richtlijnen van de KNVB documenten voor DVC op te stellen.

Dit was een belangrijk onderdeel van het meer bewust worden van S&R op en rond de velden van DVC.
Onze commissie S&R heeft hiermee haar taak volbracht en wij zijn haar daar erg dankbaar voor.
Veel dank dus aan de commissieleden:
Allart Bruinsma
Nico Orth
Sjaak Steeneveld
Jaap Bodde
 
Hiermee is het natuurlijk nog niet klaar want afgrijselijke- maar ook minder ernstige gebeurtenissen maken het noodzakelijk om hiermee door te gaan. S&R heeft voortdurend onze aandacht nodig door o.a. onszelf en iedereen om ons heen ervan te overtuigen dat wij niet zonder kunnen en willen.
 
Het gaat natuurlijk zeker niet altijd om misdragingen op het veld. Ook langs het veld, in de kleedkamers, in de kantine, overal waar wij gezamenlijk vertoeven gelden afspraken (normen & waarden) waar wij ons aan moeten houden om dit samenzijn voor de ander en onszelf zo prettig mogelijk te houden. Dit klinkt misschien eenvoudig maar de praktijk leert dat dit niet altijd zo is.
 
Hoe nu verder?
Natuurlijk mag de aandacht niet verslappen en zoeken wij naar ideeën om S&R levendig te houden binnen DVC en daarmee ook verbeteringen te bewerkstelligen. Deels kunnen wij dit zelf en deels gaan wij dit samen doen met de KNVB.
 
Wat doen wij zelf?
·         DVC heeft 2 reclameborden aangeschaft waarmee aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp. Een is geplaatst bij het hoofdveld achter het doel aan de zijde van de kantine en de ander is geplaatst bij het kunstgrasveld;
·         De jeugdcommissie heeft een flyer ontwikkeld die elke zaterdag wordt uitgereikt aan de bezoekende vereniging;
·         Op de flyer die bij thuiswedstrijden van de selectie wordt uitgereikt zal het logo S&R staan;
·         Gezamenlijk met de clubscheidsrechters wordt gezocht naar methoden om op het veld sneller te kunnen handelen bij ongewenst gedrag;
·         Er spelen nog een aantal ideeën die verder uitgewerkt zullen worden.
 
Dit zijn allemaal manieren om aandacht te vragen voor S&R teneinde ons er steeds maar weer aan te herinneren en hier alert op te zijn. Veelal wordt bij S&R gedacht aan misdragingen op het veld maar dat is een te beperkt beeld. De gewone alledaagse dingen in de omgang met elkaar hebben hier ook veel invloed op; denk bijvoorbeeld aan het wegwerpen van plastic flesjes langs het veld in plaats van in de afvalbakken of het schoonmaken van de kleedkamer na gebruik.
Toch zijn wij bij DVC al behoorlijk goed bezig op het gebied van S&R. DVC is, zoals wij al vaker zeggen, een vereniging met S&R hoog in het vaandel en dat laten wij ook graag zien met ons gedrag.
 
Wat doen wij samen met de KNVB?
·         DVC kan hulp gebruiken bij het blijvend onder de aandacht brengen en verder verbeteren van S&R. De KNVB biedt deze hulp aan en wij maken daar heel graag gebruik van. Zo is begin maart een overleg geweest tussen DVC en de KNVB over wat wij nog kunnen doen aan S & R. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.
 
Aandacht voor Sportiviteit en Respect mag nooit verslappen, DVC gaat door op de ingeslagen weg!
 
 zonder respect geen voetbal V3b
 
Binnenkort meer over onze kleine en grote stapjes,
 
S&R