Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider JO17 20-21Slider Minis 20-21slider clubhuis slider DVC partyslider kids op bankslider voetvolleySlider paashaasslider Rainbowslider DVC bannerslider Training mini'sslider DVC Statafelslider contract Dennisslider de duiventil

 

kaarsen inmemoriam DVC

Vandaag, zondag 25 oktober 2020, bereikte ons het bericht dat Henk Happee, lid van verdienste van DVC, is overleden.

Henk Happee zou vandaag de respectabele leeftijd van 83 jaar hebben bereikt.

Naast voetbal heeft Henk ook het huidige tennis bij DVC mede opgezet.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

 

 

In de persconferentie van 13 oktober jl. heeft het kabinet nieuwe corona
maatregelen aangekondigd. Het doel van de maatregelen is om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren. Het amateurvoetbal is hierbij hard getroffen. De nieuwe maatregelen zijn per 14 oktober 22.00uur ingegaan. Voor DVC hebben deze maatregelen de volgende consequenties:

 • Oefen- en competitiewedstrijden (voetbal) zijn de komende 4 weken niet toegestaan, met uitzondering van onderlinge partijtjes bij de jeugd tot 18 jaar;
 • Trainingen voor teams met leden ouder dan 17 jaar zijn de komende 4 weken niet toegestaan. Jeugdtrainingen gaan door volgens schema van het wedstrijdsecretariaat;
 • In de herfstvakantie gaan de trainingen voor alle leden tot 18 jaar door, indien dit door de teams zelf is georganiseerd binnen de eigen trainingstijden;
 • Tennissers kunnen gebruik blijven maken van de tennisbanen, mits zij zich telefonisch aanmelden bij Pleun van de Vliet;
 • Voor jeu de boules (en ook tennis) geldt een maximum van 4 personen per groepje. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.
 • Kleedkamers en douches zijn per 14 oktober gesloten voor iedereen;
 • Toiletten blijven toegankelijk, hygiëne maatregelen blijven van kracht;
 • Kantine blijft gesloten;
 • Het complex is niet toegankelijk voor ouders en toeschouwers;
 • Groepsvorming van meer dan vier personen is buiten de trainingen op de velden, verboden op ons terrein;
 • Wij adviseren om vergaderingen zover mogelijk online te laten plaatsvinden. Voor noodzakelijke besprekingen binnen DVC kan er contact worden opgenomen met het Bestuur.

We beraden ons op de mogelijkheden om voor alle teams extra activiteiten te organiseren binnen door het kabinet gestelde kaders. We wachten hierbij ook op mededelingen en meer duidelijkheid vanuit de KNVB.

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.delft.nl/vrije-tijd/sport-en-bewegen/veelgestelde-vragen
http://www.delft.nl/

corona update

De ALV stond voor 26 oktober op onze agenda en wij hadden dit deze week willen bekendmaken. Echter, zoals wij allemaal weten, is de kantine de komende weken vanwege de aangescherpte maatregelen gesloten. Vooralsnog is het de bedoeling dat de ALV op 23 november zal plaatsvinden, uiteraard mits de ontwikkelingen dat toestaan. Vanzelfsprekend houden u op de hoogte!

Extra ALV vanwege Statutenwijziging - D.O.S.C.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de overheid maatregelen heeft aangescherpt om de verspreiding van het virus terug te dringen. Één van de gevolgen is dat helaas onze kantine vanaf dinsdag 29 september om 18:00uur in elk geval voor de komende drie weken wordt gesloten. Voor de club is dat zuur want de afgelopen drie maanden toonden tekenen van herstel. Dit is echter van ondergeschikt belang als de gezondheid van de samenleving op het spel staat.
 
De overige maatregelen die gisteren bekend zijn gemaakt betreffen voornamelijk de aanwezigheid van publiek tijdens wedstrijden en trainingen van zowel jeugd als senioren. Tijdens alle wedstrijden (zowel thuis als uit) geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Bij thuiswedstrijden mogen ouders van jeugdspelers (t/m 17 jaar) dus niet blijven kijken. Bij uitwedstrijden worden ouders die hun kind vervoeren gezien als teambegeleiding en mogen daarom wel blijven kijken naar de wedstrijd. 
 
Het is te hopen dat iedereen zich aan de aangescherpte maatregelen houdt zodat we met zijn allen voorkomen dat de samenleving en de economie opnieuw op slot gaat. Hopelijk zien wij een ieder weer eind oktober op de club!

update corona

De nieuwe sluitingstijden voor horeca in Den Haag e.o. gelden ook voor sportkantines. Tussen 00.00 uur en 01.00 uur mogen er geen nieuwe bezoekers meer de kantine in. Het licht gaat dan aan en de muziek uit, dus tijd voor de laatste ronde. Tussen 01.00 en 06.00 uur moet de sportkantine dicht zijn, ook bij DVC.

De basisregels blijven onveranderd van kracht: anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. Als je klachten hebt, laat je dan testen en blijf zoveel mogelijk thuis.

De_laatste_ronde.jpg

Vanaf dinsdag 18:00 uur is de kantine op last van de regering weer gesloten.

In eerste instantie zal deze maatregel drie weken duren, dus op zijn vroegst 20 oktober gaan de deuren weer open.

closed