Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Iedere woensdagmiddag komen een aantal DVC leden bijeen. Niet om een balletje te trappen, maar om even te biljarten (of te kaarten).
De biljartcompetitie loopt gelijk met het voetbalseizoen, maar ook buiten het voetbalseizoen wordt er uiteraard gebiljart.
De oude biljartklok gaat nog op guldens, die je speciaal voor deze ontspannende bezigheid kunt verkrijgen bij de bar.

biljart1