Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

Slide kampioen JO19-1Slide kampioen JO11-3Slide kampioen JO13-2Slide kampioen JO17-1Slide kampioen JO11-1DVC selectie sliderclubhuis achter slider

Heb je interesse en een blauw-wit hart?

Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de L@dywebmaster

Voorzitter

De voorzitter vormt samen met de penningmeester en de secretaris het dagelijks bestuur van de voetbalclub. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang binnen de club, de strategie en vertegenwoordigt de voetbalclub, zowel intern als extern. De voorzitter is eindverantwoordelijk, toont leiderschap, motiveert, waardeert, hecht belang op handhaving van waarden en normen, geeft het goede voorbeeld en vertegenwoordigt de vereniging. Tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per week.

Penningmeester

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van de voetbalclub. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang binnen de club, de strategie en vertegenwoordigt de voetbalclub, zowel intern als extern. De penningmeester draagt zorg vootr het beheer van de gelden van de vereniging, in overeenstemming met de door de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgestelde begroting. De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie en de kassacommissie.Tijdsbesteding is ongeveer 12 uur per week.

Scheidsrechters Senioren en Jeugd

Het fluiten van wedstrijden op een passend niveau. Eventueel onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter en indien nodig, aangevuld met een opleiding door de KNVB. DVC verwacht dat scheidsrechters ongeveer 1 keer per 3 weken een wedstrijd van ca 1,5 uur fluiten. Uiteraard kan hier in goed overleg van worden afgeweken.

Voor alle functies geldt: Mag ook een vrouw zijn!!

DVC zoekt onder onze leden en vóór onze leden EHBO’ers die bij toerbeurt een dienst willen draaien op wedstrijddagen (jeugd/senioren) en eventueel tijdens toernooien.

De diensten bestaan uit een half dagdeel, te weten:

Zaterdagochtend 08.30 tot 12.30

Zaterdagmiddag 12.30 tot 16.30

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Roy van der Goot.

ehbo