Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Trots zijn wij op het feit dat G-voetbal bij DVC een kans gaat krijgen. Dankzij een initiatief van Dave Destombes en zijn vriendin Inge Koene kreeg dit alle medewerking van het bestuur.

G voetbal flyer 2

Beste ouders/verzorgers, spelers/trainers en begeleiders van DVC,

Inmiddels hebben we er al heel wat maanden opzitten met het Coronavirus maar nog steeds moeten we blijven opletten en gaat alles net wat anders dan normaal.
Met dit bericht willen wij u graag informeren over hoe we bij DVC omgaan met de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19).

Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) en op voetbalgebied volgen wij de aanwijzingen van de KNVB. Deze houden wij nauwlettend in de gaten. De antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Op basis van de informatie van het RIVM lichten we graag een paar onderwerpen nog even toe:

 • Als u twijfelt over uw gezondheid of die van u op uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met uw huisarts;
 • Als spelers/trainers/begeleiders terugkeren uit een risicogebied (oranje gebieden) moeten zij 10 dagen in thuisquarantaine.
 • Als iemand gezondheidsklachten krijgt, dient hij/zij thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts en de GGD.

Wij vragen iedereen om extra aandacht te hebben voor een goede basis hygiëne. De belangrijkste maatregelen om besmetting te voorkomen zijn:

 • Regelmatig de handen wassen met zeep;
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien na eenmalig gebruik.
 • Maak eventueel afspraken met tegenstander(s) over het schudden van de handen

Extra aandachtspunten voor betaald voetbal, topsport, binnen- en buitensport, inclusief amateurcompetities

Naast bovenstaande algemene uitgangspunten voor binnen en buiten gelden de volgende extra aandachtspunten:

 • Bij teamsport en contactsport is de gezondheidscheck vereist.
 • Het is belangrijk dat elke sporter en trainer/coach, zich realiseert dat hij/zij bij een onverhoopte besmetting ook andere sporters kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Het is ook belangrijk dat elke sporter en trainer/coach zich realiseert dat hij/zij, in geval van een eventuele besmetting in het team of  groep (waarmee hij/zij langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter sport) een nauw contact van een bevestigde COVID-19-patiënt is. Het gevolg is dan een quarantaine van 10 dagen na die sportactiviteit. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensporten.
 • Teamsport en contactsport: tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de anderhalve meter onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van anderhalve meter aangehouden. De besmettingskans is ook afhankelijk van de duur van het contact. Daarom is het advies om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal anderhalve meter onderlinge afstand.
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd). Daarnaast is het advies om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Dit vermindert de verspreiding bij een mogelijke a- of presymptomatisch besmette sporter of medewerker en vergemakkelijkt het contactonderzoek. Voor het eventuele contactonderzoek is het verder wenselijk de gegevens van de sporters en begeleiders per sportactiviteit tijdelijk vast te leggen, bijvoorbeeld met presentielijsten.

Als de situatie daar aanleiding voor geeft zullen wij eventueel nieuwe maatregelen overwegen.

Hoehoudenwehetcoronavirusbuitendedeur.jpg

Beste leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en vrienden van DVC,

Eind juni heeft er een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) plaatsgevonden. Helaas was de opkomst mager. Verwijzen naar de corona is te gemakkelijk want ook in tijden zonder crisis is de opkomst tijdens een ALV of een BLV pover. In het voorlaatste  boekjaar waren financiële resultaten ronduit slecht. Afgelopen seizoen lagen we door verschillende maatregelen op koers totdat het coronavirus zich openbaarde. Vanzelfsprekend raakte de club dit keihard en verdwenen de geboekte resultaten als sneeuw voor de zon met als gevolg opnieuw een slecht financieel boekjaar. Sneu voor de geleverde inspanningen en de inzet van betrokkenen. Echter voor zover wij weten heeft het coronavirus binnen de club geen slachtoffers gemaakt en dat is uiteindelijk veel belangrijker. Gezondheid boven alles!

Tijdens de BLV hebben wij een aantal ideeën voorgelegd om de club financieel gezond te maken en te houden, waardoor we in staat zijn om de gevolgen van een eventuele tweede corona uitbraak op te kunnen vangen. Als bestuur zijn we hier ook toe verplicht! Het principe is vrij simpel:hand op de knip en besparen daar waar het kan. Onderdeel van het pakket maatregelen dat we hebben getroffen is dat we  een appél hebben moeten doen op onze vrijwilligers om een deel van hun vergoedingen in te leveren voor het komende seizoen.  Dit doen we niet graag, wetende dat onze vrijwilligers tegen een vaak maar beperkte vergoeding veel belangrijk werk voor de vereniging verrichten.  Uit de gevoerde gesprekken met de vrijwilligers is gebleken dat de er veel begrip was voor de financiële positie van de club (agv de corona-crisis) en dat er nagenoeg door iedereen werd ingestemd met de verlaging van de vrijwilligersvergoedingen.  Echt heel fijn en daarvoor nogmaals dank.

De afgelopen weken stonden dus in het teken van vele gesprekken met vrijwilligers, trainers, technische staf enzovoort. Ook met het oog op komend seizoen. Uiteraard gaan ook bestuursleden met vakantie en kwam de portefeuille voetbalzaken er ook nog bij. Deels samen met Edwin Dado en Erwin Beune opgepakt en toen ook die heren van hun welverdiende vakantie gingen genieten werd DVC nagenoeg dagelijkse kost. De club moet tenslotte door en zijn voorbereidingen van allerlei aard op het nieuwe seizoen daarop een must. Wat mij opvalt en tegelijkertijd ontzettend bevalt is de saamhorigheid die meer dan ooit merkbaar is. Al brainstormend werden frisse ideeën besproken. Hulp op diverse vlakken werd geboden. Resulterend in bijvoorbeeld, met dank aan hoofdtrainer Michel Immers, een nieuwe shirtsponsor voor de selectie . Een aantal balsponsors voor de jeugd dankzij inspanningen van Remco Pronk. Bordsponsor MTR-Verhuur voor 5 jaar vastgelegd wat door de corona in het slob was geraakt en niet te vergeten twee hele gulle giften van DVC’ers die liever niet met naam en toenaam willen worden genoemd waarmee de aanschaf van een noodzakelijk nieuw koffieapparaat volledig kon worden gefinancierd.

Onderwijl heeft hoofdtrainer Michel Immers een voltallige staf geformeerd. Is Max van der Meijden, vanaf zijn 10e jaar lid is, met zijn 21 jaar het aanspreekpunt voor de jeugd. Tevens heeft Max het initiatief genomen voor het werven van mini-F’jes, in de hoop om volgend jaar weer een mini-F team te kunnen formeren. Petje af hoor. Uiteraard helpen wij hem daar waar nodig en kan hij sowieso rekenen op onze rugdekking. Ook de invulling van de jeugdtrainers met hun assistenten is rond! En met Dennis Glasbergen als trainer voor het 16-23 team hebben wij een brok aan ervaring en liefhebber voor het spelletje weten vast te leggen.

Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld wisten DVC’ers niet hoe snel zij de weg naar de club weer moesten vinden en dus kwam er weer wat omzet in het laatje. De jeugd traint sindsdien weer, tevens de selectie, maar ook het 4e van de zaterdag en de veteranen van de zondag. Tennissers slaan weer een balletje en dat is inmiddels ook opgeluisterd met twee barbecues (één met de café de Nieuwe Prins en de andere onderling tussen de zondag-tennissers en de veteranen). Tel daarbij het recente besloten feest van DVC-leden op. Dit is allemaal de omzet ontzettend ten goede gekomen. Juli was wat dat betreft een goede maand, en dat zonder wedstrijden. De start van augustus is veelbelovend en met de poulewedstrijden van de Stad Delft Bokaal (11 en 12 augustus) in huis zou dat opnieuw een goede maand kunnen worden. Keihard nodig om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Alleen met vereende krachten en positieve instellingen hebben we toekomst!

Voor wie nog met vakantie gaat veel plezier en tot snel bij de club.

Namens het bestuur,

Ronald de Vreede

IWF FC2k ben op zoek naar mensen die interesse hebben in deelname aan Walking Football en/of Walking Tennis bij DVC

Er hebben zich reeds 4 geïnteresseerde DVC-ers aangemeld maar om te starten willen we er zeker 12 hebben. Dan kunnen we 6x6 spelen tijdens de trainingen,
Ik heb gemerkt dat bij het aanspreken van oud spelers die er voor in aanmerking zouden kunnen komen er een vorm van schaamte bestaat.
Maar schaam je niet!! Bewegen op leeftijd is alleen maar goed en gezellig. Een potje voetbal en training geeft voldoening en sociale contacten. Bij andere clubs is het, na de schaamte, langzaam een groot succes aan het worden.

Wie wil mij ondersteunen om dit bij DVC van de grond te krijgen? Aanstaande woensdag heb ik bij  Full Speed een overleg  om eens te brainstormen hoe dit op te zetten. Ga jij met mij dit opzetten bij DVC? Vele clubs hebben al teams en trainen en spelen gezellige wedstrijdjes, inclusief de 3e helft ;)

Hans de Bruijn

Bestuurslid voetbalzaken

Aanmelden kan bij Hans de Bruijn of via de mail: hans108@ziggo.nl 

22195682_1860855533948178_7936217577875475829_n.jpg

Bij PEC Zwolle is Walking Football een groot succes

Klik hier voor de spelregels van walking football.

Graag willen wij de organisatie en de DVC vrijwilligers bedanken voor de goede organisatie van de Stad Delft Bokaal voorrondes die afgelopen dinsdagavond en woensdagavond bij onze club hebben plaatsgevonden. Elke avond verwelkomden wij minimaal 250 bezoekers. Tel daar de 4 teams met staf per avond bij op en je komt dan al snel uit op 330 man die de organisatie, vanwege de Corona-maatregelen, moest verwerken. Alle betrokkenen van deze prima organisatie, de goede samenwerking met DHC maar ook het barpersoneel en de schoonmaakploeg chapeau!

Ronald de Vreede

chapeau.jpg

Hoe en waarom?

Wat is de corona Check?

De kantine en het terras van DVC vallen onder de horeca. Daarom ben je verplicht om in te checken.

De check bestaat uit een aantal door het RIVM opgestelde vragen.

Zo kan worden vastgesteld of je een mogelijk risico op corona meeneemt en daarmee een potentieel gevaar bent voor andere bezoekers.

Hoe kun je inchecken?

Scan de QR code op de site of de poster bij de ingang van de locatie met je smartphone camera.

Je krijgt dan een vragenlijstje over je actuele gezondheid.

Geen klachten? Dan ontvang je een toegangsbewijs waarmee je naar binnen mag.

Het toegangsbewijs is 1 dag geldig. Dus bij een bezoek op een andere dag moet je opnieuw inchecken!!

Eén of meerdere symptomen? Helaas mag je dan niet naar binnen. De symptomen zouden kunnen duiden op COVID 19. 

Invullen contactgegevens (naam en telefoonnummer) 

In de horeca is het vanaf 10 augustus verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van een eventueel  bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

Registreren geschied op vrijwillige basis.

De gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek

Na 14 dagen vernietigen wij alle gegevens.

 

Ff Inchecken dus!

scan de QR code met de camera van je mobieltje

Corona Triage

Of volg  deze link: Corona check DVC