Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Leden van DVC, 

Wij als bestuur beseffen dat het voor iedereen een moeilijke periode is. Geen voetbal, geen tennis en geen activiteiten in het clubgebouw. Datgene wat alle DVC-ers verbind is nu tijdelijk opgeschort, geen wedstrijden en contacten met de andere leden van DVC zijn nu geminimaliseerd. Mogelijk treft het Coronavirus ook leden van DVC. We worden in ieder geval getroffen door de maatregelen vanuit de regering. 
Het is onduidelijk hoe het verdere seizoen er uit gaat zien.  We zouden echter geen vereniging zijn als we ook in deze tijd geen aandacht aan elkaar besteden. 

In deze moeilijke tijd dat het  Coronavirus de gehele samenleving treft is het mogelijk nog belangrijker om aandacht aan elkaar te besteden. 
Wij als bestuur zullen al onze oudere en zieke leden benaderen om te vragen hoe het nu met hun gezondheidssituatie is. Mogelijk heeft deze groep leden ondersteuning nodig om deze crisis te doorstaan. 
Wij als bestuur zullen proberen om deze leden te ondersteunen. 

Mocht u zelf een bijdrage willen leveren om het leven voor andere DVC leden zo draaglijk mogelijk te maken zouden we als bestuur graag een beroep op u doen. 
Een belletje of het doen van een boodschap kan het leven al erg veraangenamen en kan de eenzaamheid of het lijden verlichten. 

Wij hopen dat iedereen de crisis zo goed als mogelijk zal doorstaan. 
Wij als bestuur wensen u sterkte in deze moeilijke tijd.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan het zorgen kunt u contact opnemen met DVC. 

Wij als bestuur wensen u sterkte en hopen u snel weer te kunnen ontmoeten bij DVC

Met vriendelijk groet, 
Bestuur DVC

images

Beste ouders/verzorgers, spelers/trainers en begeleiders van DVC,

De uitbraak van het Coronavirus zal ook u niet zijn ontgaan. Inmiddels neemt het aantal besmette mensen in Nederland en ook in onze omgeving toe. Met dit bericht willen wij u graag informeren over hoe we bij DVC omgaan met de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19).

Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) en op voetbalgebied volgen wij de aanwijzingen van de KNVB. Deze houden wij nauwlettend in de gaten. De antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Op basis van de informatie van het RIVM lichten we graag een paar onderwerpen nog even toe:

  • Als u twijfelt over uw gezondheid of die van u op uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met uw huisarts;
  • Als er geen gezondheidsklachten zijn, hoeven spelers/trainers/begeleiders die terugkeren uit gebieden waar het Coronavirus geconstateerd is, niet thuis te blijven;
  • Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten krijgt, dient hij/zij thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Wij vragen iedereen om extra aandacht te hebben voor een goede basis hygiëne. De belangrijkste maatregelen om besmetting te voorkomen zijn:

  • Regelmatig de handen wassen met zeep;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien na eenmalig gebruik.
  • Maak eventueel afspraken met tegenstander(s) over het schudden van de handen

Vandaag (12/3/2020) heeft een persconferentie plaatsgevonden waarin de belangrijkste aanvullende maatregelen zijn:

  • Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast (inclusief sportbijeenkomsten);
  • Alle wedstrijden in het amateurvoetbal worden afgelast.

Beide aanvullende maatregelen zijn van kracht in ieder geval tot 31 maart.

Aansluitend op de landelijke maatregelen heeft het bestuur van DVC besloten om voor deze week de trainingen en evenementen (waaronder het FIFA toernooi op 14 maart) niet door te laten gaan. Wij communiceren zo snel mogelijk of deze maatregel ook volgende week van kracht blijft

Als de situatie daar aanleiding voor geeft zullen wij eventueel nieuwe maatregelen overwegen.

Met sportieve groet,

Bestuur DVC

Corona1