Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Vanaf 5 september beginnen de trainingen weer voor alle kids van 4 tot 6 jaar. 

DVC_Flyer_Mini_F_28-8-2020.jpg

Naast dat Remco Pronk assistent-trainer van JO17-1 is, ondersteunt hij ook het sponsorbeleid. Vorig seizoen was er nagenoeg geen animo voor maar inmiddels we al 9 balsponsors met dank aan de inzet en inspanningen van Remco. De opbrengst van deze balsponsors komt ten goede van de jeugd. Onderstaand een voorlopig overzicht;

Zaterdag 19 september 2020 DVC - HPSV Pleun van der Vliet
Zaterdag 24 oktober 2020  DVC - SEV Jordi van der Elst Tuinaanleg + Vijverspecialist
Zaterdag 7 november 2020 DVC - TAC’90 Mitchel van Druten
Zaterdag 28 november 2020 DVC - Oliveo  Remco Pronk
Zaterdag 5 december 2020 DVC - FC Zoetermeer Max van der Meijden
Zaterdag 16 januari 2021 DVC - Haagse Hout Marco Hessing
Zaterdag 30 januari 2021 DVC - Vredenburch Café 't Proeflokaal
Zaterdag 27 februari 2021 DVC - HDV  Optex
Zaterdag 13 maart 2021 DVC - KSD Marine ?
Zaterdag 27 maart 2021 DVC - REMO ?
Zaterdag 17 april 2021 DVC - Laakkwartier ?
Zaterdag 15 mei 2021 DVC - Graaf W II VAC Dennis Verhoeven


Ben jij geïnteresseerd om een bal te sponsoren of weet jij iemand of een bedrijf waar wij contact mee op kunnen nemen dan horen wij dat graag.

Ronald & Remco

Al enige tijd zijn wij in gesprek om een Buitenschoolse Opvang bij ons te huisvesten. Vanwege regelgeving en organisatorische veranderingen heeft dit langer geduurd dan gewenst. Tevens zorgde de Corona-crisis voor extra vertraging. Inmiddels zijn de puntjes op de spreekwoordelijk i gezet en huisvesten wij de BSO van Triodus vanaf 31 augustus wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen zullen vanaf 16.00 tot uiterlijk 18.30 uur aanwezig zijn. Aangezien op de genoemde dagen de trainingen voor de jeugd starten om 18.00 starten zal er sprake zijn van enige overlap. Ons verzoek aan de ouders van jeugdleden om pas na 18.30 uur de kantine te betreden.  Tevens wordt middels wat verrijdbare kasten met lesmateriaal voor hen een hoek in de kantine beschikbaar gesteld. Aan een muur zal op canvas uiting aan Triodus worden gegeven en op een whiteboard zullen de kinderen van informatie worden voorzien. Eén van de activiteiten die de BSO zal aanbieden is een voetbalclinic, die vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met DVC zal worden georganiseerd. Wellicht gaat dit ook bijdragen aan ledenwerving. Ook levert de inkomsten uit de BSO een positieve bijdrage aan de jaarlijkse begroting van DVC. Binnenkort zullen de betrokkenen van Triodus zich via op onze website en Facebook pagina voorstellen. Laten we er met zijn allen een succes van maken!

Logo 

KIDSclub Brassershout

Trots zijn wij op het feit dat G-voetbal bij DVC een kans gaat krijgen. Dankzij een initiatief van Dave Destombes en zijn vriendin Inge Koene kreeg dit alle medewerking van het bestuur.

G voetbal flyer 2

Beste leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en vrienden van DVC,

Eind juni heeft er een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) plaatsgevonden. Helaas was de opkomst mager. Verwijzen naar de corona is te gemakkelijk want ook in tijden zonder crisis is de opkomst tijdens een ALV of een BLV pover. In het voorlaatste  boekjaar waren financiële resultaten ronduit slecht. Afgelopen seizoen lagen we door verschillende maatregelen op koers totdat het coronavirus zich openbaarde. Vanzelfsprekend raakte de club dit keihard en verdwenen de geboekte resultaten als sneeuw voor de zon met als gevolg opnieuw een slecht financieel boekjaar. Sneu voor de geleverde inspanningen en de inzet van betrokkenen. Echter voor zover wij weten heeft het coronavirus binnen de club geen slachtoffers gemaakt en dat is uiteindelijk veel belangrijker. Gezondheid boven alles!

Tijdens de BLV hebben wij een aantal ideeën voorgelegd om de club financieel gezond te maken en te houden, waardoor we in staat zijn om de gevolgen van een eventuele tweede corona uitbraak op te kunnen vangen. Als bestuur zijn we hier ook toe verplicht! Het principe is vrij simpel:hand op de knip en besparen daar waar het kan. Onderdeel van het pakket maatregelen dat we hebben getroffen is dat we  een appél hebben moeten doen op onze vrijwilligers om een deel van hun vergoedingen in te leveren voor het komende seizoen.  Dit doen we niet graag, wetende dat onze vrijwilligers tegen een vaak maar beperkte vergoeding veel belangrijk werk voor de vereniging verrichten.  Uit de gevoerde gesprekken met de vrijwilligers is gebleken dat de er veel begrip was voor de financiële positie van de club (agv de corona-crisis) en dat er nagenoeg door iedereen werd ingestemd met de verlaging van de vrijwilligersvergoedingen.  Echt heel fijn en daarvoor nogmaals dank.

De afgelopen weken stonden dus in het teken van vele gesprekken met vrijwilligers, trainers, technische staf enzovoort. Ook met het oog op komend seizoen. Uiteraard gaan ook bestuursleden met vakantie en kwam de portefeuille voetbalzaken er ook nog bij. Deels samen met Edwin Dado en Erwin Beune opgepakt en toen ook die heren van hun welverdiende vakantie gingen genieten werd DVC nagenoeg dagelijkse kost. De club moet tenslotte door en zijn voorbereidingen van allerlei aard op het nieuwe seizoen daarop een must. Wat mij opvalt en tegelijkertijd ontzettend bevalt is de saamhorigheid die meer dan ooit merkbaar is. Al brainstormend werden frisse ideeën besproken. Hulp op diverse vlakken werd geboden. Resulterend in bijvoorbeeld, met dank aan hoofdtrainer Michel Immers, een nieuwe shirtsponsor voor de selectie . Een aantal balsponsors voor de jeugd dankzij inspanningen van Remco Pronk. Bordsponsor MTR-Verhuur voor 5 jaar vastgelegd wat door de corona in het slob was geraakt en niet te vergeten twee hele gulle giften van DVC’ers die liever niet met naam en toenaam willen worden genoemd waarmee de aanschaf van een noodzakelijk nieuw koffieapparaat volledig kon worden gefinancierd.

Onderwijl heeft hoofdtrainer Michel Immers een voltallige staf geformeerd. Is Max van der Meijden, vanaf zijn 10e jaar lid is, met zijn 21 jaar het aanspreekpunt voor de jeugd. Tevens heeft Max het initiatief genomen voor het werven van mini-F’jes, in de hoop om volgend jaar weer een mini-F team te kunnen formeren. Petje af hoor. Uiteraard helpen wij hem daar waar nodig en kan hij sowieso rekenen op onze rugdekking. Ook de invulling van de jeugdtrainers met hun assistenten is rond! En met Dennis Glasbergen als trainer voor het 16-23 team hebben wij een brok aan ervaring en liefhebber voor het spelletje weten vast te leggen.

Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld wisten DVC’ers niet hoe snel zij de weg naar de club weer moesten vinden en dus kwam er weer wat omzet in het laatje. De jeugd traint sindsdien weer, tevens de selectie, maar ook het 4e van de zaterdag en de veteranen van de zondag. Tennissers slaan weer een balletje en dat is inmiddels ook opgeluisterd met twee barbecues (één met de café de Nieuwe Prins en de andere onderling tussen de zondag-tennissers en de veteranen). Tel daarbij het recente besloten feest van DVC-leden op. Dit is allemaal de omzet ontzettend ten goede gekomen. Juli was wat dat betreft een goede maand, en dat zonder wedstrijden. De start van augustus is veelbelovend en met de poulewedstrijden van de Stad Delft Bokaal (11 en 12 augustus) in huis zou dat opnieuw een goede maand kunnen worden. Keihard nodig om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Alleen met vereende krachten en positieve instellingen hebben we toekomst!

Voor wie nog met vakantie gaat veel plezier en tot snel bij de club.

Namens het bestuur,

Ronald de Vreede

Beste ouders/verzorgers, spelers/trainers en begeleiders van DVC,

Inmiddels hebben we er al heel wat maanden opzitten met het Coronavirus maar nog steeds moeten we blijven opletten en gaat alles net wat anders dan normaal.
Met dit bericht willen wij u graag informeren over hoe we bij DVC omgaan met de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19).

Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) en op voetbalgebied volgen wij de aanwijzingen van de KNVB. Deze houden wij nauwlettend in de gaten. De antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Op basis van de informatie van het RIVM lichten we graag een paar onderwerpen nog even toe:

 • Als u twijfelt over uw gezondheid of die van u op uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met uw huisarts;
 • Als spelers/trainers/begeleiders terugkeren uit een risicogebied (oranje gebieden) moeten zij 10 dagen in thuisquarantaine.
 • Als iemand gezondheidsklachten krijgt, dient hij/zij thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts en de GGD.

Wij vragen iedereen om extra aandacht te hebben voor een goede basis hygiëne. De belangrijkste maatregelen om besmetting te voorkomen zijn:

 • Regelmatig de handen wassen met zeep;
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en weggooien na eenmalig gebruik.
 • Maak eventueel afspraken met tegenstander(s) over het schudden van de handen

Extra aandachtspunten voor betaald voetbal, topsport, binnen- en buitensport, inclusief amateurcompetities

Naast bovenstaande algemene uitgangspunten voor binnen en buiten gelden de volgende extra aandachtspunten:

 • Bij teamsport en contactsport is de gezondheidscheck vereist.
 • Het is belangrijk dat elke sporter en trainer/coach, zich realiseert dat hij/zij bij een onverhoopte besmetting ook andere sporters kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Het is ook belangrijk dat elke sporter en trainer/coach zich realiseert dat hij/zij, in geval van een eventuele besmetting in het team of  groep (waarmee hij/zij langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter sport) een nauw contact van een bevestigde COVID-19-patiënt is. Het gevolg is dan een quarantaine van 10 dagen na die sportactiviteit. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensporten.
 • Teamsport en contactsport: tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de anderhalve meter onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van anderhalve meter aangehouden. De besmettingskans is ook afhankelijk van de duur van het contact. Daarom is het advies om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal anderhalve meter onderlinge afstand.
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd). Daarnaast is het advies om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Dit vermindert de verspreiding bij een mogelijke a- of presymptomatisch besmette sporter of medewerker en vergemakkelijkt het contactonderzoek. Voor het eventuele contactonderzoek is het verder wenselijk de gegevens van de sporters en begeleiders per sportactiviteit tijdelijk vast te leggen, bijvoorbeeld met presentielijsten.

Als de situatie daar aanleiding voor geeft zullen wij eventueel nieuwe maatregelen overwegen.

Hoehoudenwehetcoronavirusbuitendedeur.jpg