Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

Op woensdag 20 september a.s. zal er wegens installatie-werkzaamheden gedurende de hele dag geen stroomvoorziening zijn.

De groepenkasten worden vervangen en elektrische installatie wordt dan gekeurd.

Dat betekent o.a. dat ook de kantine die dag telefonisch niet bereikbaar is.

Bij calamiteiten of andere zaken moet er gebruik worden gemaakt van mobiele telefoon.

Geprobeerd wordt om de uitval zo kort mogelijk te laten duren i.v.m de koeling e.d..

Alvast dank,

Groeten van Hans