Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

De laatste weken is er ontzettend veel werk verzet. Daar komen we een andere keer op terug. Eén van de uitvloeisels is dat de telling heeft plaatsgevonden. De uitslag van het referendum is dus bekend. De raadpleging heeft het volgende duidelijk gemaakt; 37,2% voor & 62,8% tegen de beoogde fusie.

153 mensen hebben hun stem uitgebracht, waarvan 37 middels de stembus en per post, waarvan 2 hun stem hebben onthouden. Dus 116 mensen hebben digitaal gestemd. Hiervan zijn 9 ouders van leden onder de 16 en waarvan hun stem dus als 1 is gewogen. Van de resterende 142 is de weging dus 3.

Van de week hebben we een aantal keer de terugkoppeling gekregen dat stemmen anoniem dient te gebeuren. Dat werkt in dit geval fraude enorm in de hand want hoe hadden we dit moeten organiseren? Hoe bewaak je dat iemand zijn stem dan niet meerdere malen uitbrengt. Het schijnt op ALV’s te zijn voorgekomen. In al die jaren dat we deze heb bijgewoond hebben we het niet meegemaakt. Ooit één keer ten tijde van BEC. Stemmen tijdens een ALV vindt meestal plaats door je hand op te steken. Toch wilden we het niet onbenoemd laten.

Ook een aantal keer de terugkoppeling gekregen dat donateurs en Club van 100 leden geen stemrecht hebben. Conform de statuten klopt dit. Echter dit was een referendum en nergens staat beschreven hoe stemrecht dan is geregeld. Als bestuur hebben wij gemeend om ook hen bij het referendum te betrekken, temeer ook zij de club een warm hart toedragen. Veel van hen zijn ook officieel lid en vanzelfsprekend mochten diegenen maar 1 stem uitbrengen. Om deze terugkoppeling c.q. bezwaar niet in de wind te slaan hebben wij ook een uitslag geheel conform de statuten; 38,4% voor & 61,6% tegen.

De raadpleging wijst dus uit dat de meerderheid tegen de fusie is. In een eerdere berichtgeving refereerden we al aan het feit dat het bestuur er voor en namens de leden is. Dus zullen wij deze koers gaan inzetten en verder uitwerken. Wat dat betreft trekken we de lijn gewoon door want we hebben de uitslag niet apathisch zitten afwachten. Ook de afgelopen jaren was het beleid geënt om autonoom te draaien. De vliegende start aan het begin van dit seizoen was veelbelovend, echter de 2e golf gooide flink roet in het eten. Sinds een paar maanden zijn krachten gebundeld wat in een zeer kort tijdsbestek heeft geleid tot een groei van het aantal jeugdleden met maar liefst 25 is toegenomen. Meerdere activiteiten zijn georganiseerd en staan op stapel. En dat in Corona-tijden!

We zeggen het wel vaker en herhalen het hier opnieuw. Alleen, echt alleen met vereende krachten heeft de club toekomst. Inzet van vrijwilligers is onontbeerlijk. Mensen zoals Pleun van der Vliet, Sandra van Drongelen, de schoonmaakploeg, de barmedewerkers, de leden van de commissies, de materiaalmannen, de trainers, de scheidsrechters en wie we nog vergeten (bij deze alvast excuses) verdienen uw steun en hulp. Zelfs potentiële opvolging want anders moet er over een tijd weer gestemd worden. Wij zijn allemaal onderdeel van de club en met elkaar verenigd. Met dat besef en het vele handen maken licht werk principe overwinnen we elke crisis. 

In het kader van samen sterk op naar een zonnige toekomst. Wij zijn er klaar voor!

Bestuur DVC Delft