Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Sinds de Bijzondere Ledenvergadering (BLV), d.d. 29 juni jl., zijn er verschillende initiatieven ontplooid om DVC enerzijds door de Coronacrisis te loodsen en anderzijds de teruggang in leden te stoppen. Als Bestuur zijn we zeer verheugd over de grote betrokkenheid van verschillende leden en vrienden van DVC. Wel hebben we gemerkt dat verschillende initiatieven overlap vertonen en nog niet goed op elkaar afgestemd zijn. Helaas heeft de regelgeving rondom de Coronacrisis er toe geleid dat veel van deze initiatieven momenteel op “hold” staan, waarvan wij wel verwachten dat deze  na de versoepeling van de RIVM-richtlijnen doorgang kunnen hebben. Om te zorgen dat alle initiatieven met elkaar afgestemd zijn heeft het Bestuur gemeend een speciale activiteitencoördinator te benoemen in de persoon van Sabrina Strampraad. Sabrina is een goede bekende van het Bestuur en heeft in het verleden veel betekend voor DVC. Zij zal fungeren als het algemene aanspreekpunt voor alle initiatieven die worden ontplooid de komende tijd. U kunt haar bereiken op 06-41473127, mocht u vragen of ideeën hebben of als u eventueel bereid bent een bijdrage te willen leveren bij de organisatie van de verschillende initiatieven.

Het Bestuur.

.Sabbie.png