Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider JO17 20-21Slider Minis 20-21slider clubhuis slider DVC partyslider kids op bankslider voetvolleySlider paashaasslider Rainbowslider DVC bannerslider Training mini'sslider DVC Statafelslider contract Dennisslider de duiventil

Geachte leden van DVC

Eind 2019 heeft de commissie “Samenwerking DVC/DHL” een advies uitgebracht over mogelijke samenwerkingsvormen tussen de verenigingen DVC en DHL. De opdracht van deze commissie was vrij breed, waarbij (operationele) samenwerking tussen te verenigingen en behoud van beide verenigingen in de huidige vorm de uitgangspunten vormden. Het streven naar een mogelijke fusie tussen beiden verenigingen viel buiten de kaders van de opdracht. Wel werd in het advies aangegeven dat op basis van de verzamelde informatie een fusie een reële optie zou kunnen zijn voor beide verenigingen.

Op basis van dit advies hebben de nodige afstemmingen tussen de besturen van beide verenigingen plaatsgevonden. Ook hebben beide besturen besloten om een aparte commissie in te stellen die een mogelijke fusie tussen beide verenigingen gaat onderzoeken. Namens DVC hebben de heren Ronald de Vreede en Henri Wijnants zitting in deze commissie. De besturen hebben ook besloten om de commissie geen deadline op te leggen, waardoor er voldoende tijd is om tot een goed onderbouwd advies te komen. Indien er wat te melden valt zal dit via de gangbare communicatiekanalen met u worden gedeeld.

Het spreekt voor zich dat een definitieve besluitvorming is voorbehouden aan de leden.

Dit bericht zal in dezelfde vorm en inhoud gedeeld worden met de leden van DHL.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van DVC