Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Al enige tijd zijn wij in gesprek om een Buitenschoolse Opvang bij ons te huisvesten. Vanwege regelgeving en organisatorische veranderingen heeft dit langer geduurd dan gewenst. Tevens zorgde de Corona-crisis voor extra vertraging. Inmiddels zijn de puntjes op de spreekwoordelijk i gezet en huisvesten wij de BSO van Triodus vanaf 31 augustus wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen zullen vanaf 16.00 tot uiterlijk 18.30 uur aanwezig zijn. Aangezien op de genoemde dagen de trainingen voor de jeugd starten om 18.00 starten zal er sprake zijn van enige overlap. Ons verzoek aan de ouders van jeugdleden om pas na 18.30 uur de kantine te betreden.  Tevens wordt middels wat verrijdbare kasten met lesmateriaal voor hen een hoek in de kantine beschikbaar gesteld. Aan een muur zal op canvas uiting aan Triodus worden gegeven en op een whiteboard zullen de kinderen van informatie worden voorzien. Eén van de activiteiten die de BSO zal aanbieden is een voetbalclinic, die vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met DVC zal worden georganiseerd. Wellicht gaat dit ook bijdragen aan ledenwerving. Ook levert de inkomsten uit de BSO een positieve bijdrage aan de jaarlijkse begroting van DVC. Binnenkort zullen de betrokkenen van Triodus zich via op onze website en Facebook pagina voorstellen. Laten we er met zijn allen een succes van maken!

Logo 

KIDSclub Brassershout