Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Beste leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en vrienden van DVC,

Eind juni heeft er een Bijzondere Ledenvergadering (BLV) plaatsgevonden. Helaas was de opkomst mager. Verwijzen naar de corona is te gemakkelijk want ook in tijden zonder crisis is de opkomst tijdens een ALV of een BLV pover. In het voorlaatste  boekjaar waren financiële resultaten ronduit slecht. Afgelopen seizoen lagen we door verschillende maatregelen op koers totdat het coronavirus zich openbaarde. Vanzelfsprekend raakte de club dit keihard en verdwenen de geboekte resultaten als sneeuw voor de zon met als gevolg opnieuw een slecht financieel boekjaar. Sneu voor de geleverde inspanningen en de inzet van betrokkenen. Echter voor zover wij weten heeft het coronavirus binnen de club geen slachtoffers gemaakt en dat is uiteindelijk veel belangrijker. Gezondheid boven alles!

Tijdens de BLV hebben wij een aantal ideeën voorgelegd om de club financieel gezond te maken en te houden, waardoor we in staat zijn om de gevolgen van een eventuele tweede corona uitbraak op te kunnen vangen. Als bestuur zijn we hier ook toe verplicht! Het principe is vrij simpel:hand op de knip en besparen daar waar het kan. Onderdeel van het pakket maatregelen dat we hebben getroffen is dat we  een appél hebben moeten doen op onze vrijwilligers om een deel van hun vergoedingen in te leveren voor het komende seizoen.  Dit doen we niet graag, wetende dat onze vrijwilligers tegen een vaak maar beperkte vergoeding veel belangrijk werk voor de vereniging verrichten.  Uit de gevoerde gesprekken met de vrijwilligers is gebleken dat de er veel begrip was voor de financiële positie van de club (agv de corona-crisis) en dat er nagenoeg door iedereen werd ingestemd met de verlaging van de vrijwilligersvergoedingen.  Echt heel fijn en daarvoor nogmaals dank.

De afgelopen weken stonden dus in het teken van vele gesprekken met vrijwilligers, trainers, technische staf enzovoort. Ook met het oog op komend seizoen. Uiteraard gaan ook bestuursleden met vakantie en kwam de portefeuille voetbalzaken er ook nog bij. Deels samen met Edwin Dado en Erwin Beune opgepakt en toen ook die heren van hun welverdiende vakantie gingen genieten werd DVC nagenoeg dagelijkse kost. De club moet tenslotte door en zijn voorbereidingen van allerlei aard op het nieuwe seizoen daarop een must. Wat mij opvalt en tegelijkertijd ontzettend bevalt is de saamhorigheid die meer dan ooit merkbaar is. Al brainstormend werden frisse ideeën besproken. Hulp op diverse vlakken werd geboden. Resulterend in bijvoorbeeld, met dank aan hoofdtrainer Michel Immers, een nieuwe shirtsponsor voor de selectie . Een aantal balsponsors voor de jeugd dankzij inspanningen van Remco Pronk. Bordsponsor MTR-Verhuur voor 5 jaar vastgelegd wat door de corona in het slob was geraakt en niet te vergeten twee hele gulle giften van DVC’ers die liever niet met naam en toenaam willen worden genoemd waarmee de aanschaf van een noodzakelijk nieuw koffieapparaat volledig kon worden gefinancierd.

Onderwijl heeft hoofdtrainer Michel Immers een voltallige staf geformeerd. Is Max van der Meijden, vanaf zijn 10e jaar lid is, met zijn 21 jaar het aanspreekpunt voor de jeugd. Tevens heeft Max het initiatief genomen voor het werven van mini-F’jes, in de hoop om volgend jaar weer een mini-F team te kunnen formeren. Petje af hoor. Uiteraard helpen wij hem daar waar nodig en kan hij sowieso rekenen op onze rugdekking. Ook de invulling van de jeugdtrainers met hun assistenten is rond! En met Dennis Glasbergen als trainer voor het 16-23 team hebben wij een brok aan ervaring en liefhebber voor het spelletje weten vast te leggen.

Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld wisten DVC’ers niet hoe snel zij de weg naar de club weer moesten vinden en dus kwam er weer wat omzet in het laatje. De jeugd traint sindsdien weer, tevens de selectie, maar ook het 4e van de zaterdag en de veteranen van de zondag. Tennissers slaan weer een balletje en dat is inmiddels ook opgeluisterd met twee barbecues (één met de café de Nieuwe Prins en de andere onderling tussen de zondag-tennissers en de veteranen). Tel daarbij het recente besloten feest van DVC-leden op. Dit is allemaal de omzet ontzettend ten goede gekomen. Juli was wat dat betreft een goede maand, en dat zonder wedstrijden. De start van augustus is veelbelovend en met de poulewedstrijden van de Stad Delft Bokaal (11 en 12 augustus) in huis zou dat opnieuw een goede maand kunnen worden. Keihard nodig om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Alleen met vereende krachten en positieve instellingen hebben we toekomst!

Voor wie nog met vakantie gaat veel plezier en tot snel bij de club.

Namens het bestuur,

Ronald de Vreede