Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider JO17 20-21Slider Minis 20-21slider clubhuis slider DVC partyslider kids op bankslider voetvolleySlider paashaasslider Rainbowslider DVC bannerslider Training mini'sslider DVC Statafelslider contract Dennisslider de duiventil

Natuurlijk is iedereen blij dat kinderen na 28 april weer mogen sporten, zij het met beperkingen. Hoe dat er precies uit moet gaan zien is helaas nog niet duidelijk. DVC (en alle andere verenigingen) zijn hierbij ook afhankelijk van het beleid dar de gemeente Delft gaat voeren. Hierover komt pas vrijdag uitsluitsel.

Helaas kunnen we dus pas na vrijdag een duidelijker antwoord geven op de vraag hoe, wat en wanneer.

Hieronder de tekst van de email aan DVC van de gemeente Delft:

********************************************************************

Beperkte openstelling sportvoorzieningen

Geachte heer, mevrouw....,

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 21 april jl. heeft premier Rutte aangegeven dat onder voorwaarden kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13-18 jaar vanaf 29 april weer mogen gaan sporten. De regie op de lokale invulling van deze beperkte openstelling is bij gemeenten belegd.Sinds de bekendmaking is de gemeente Delft druk bezig om de aankondiging te vertalen naar een Delftse aanpak. We zijn hier al een eind mee op weg. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) stelt momenteel samen met NOC*NSF een protocol op. Dit protocol wordt aankomende vrijdag aan de gemeenten toegestuurd. Om u eenduidig en volledig te informeren wachten wij het protocol af, voordat wij u nader informeren over de Delftse aanpak. Wij streven ernaar om u uiterlijk vrijdagmiddag aanstaande per email te informeren.Een aantal verenigingen heeft al aangegeven bezig te zijn met de uitwerking van de beperkte openstelling voor sport. De gemeente waardeert dit. Ik wil u desondanks verzoeken om de nadere berichtgeving vanuit de gemeente af te wachten. Zoals het er nu uitziet zal de gemeente verenigingen vragen een beperkt plan van aanpak op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente. Pas na goedkeuring vanuit de gemeente kan het plan van aanpak worden uitgevoerd en kan er gesport worden. We proberen e.e.a. zo efficiënt mogelijk te organiseren, zodat we na vrijdag snel kunnen schakelen.Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.Groet,

Patrick AdriaanseBeleidsadviseur (sport)
Advies, Samenleving
Gemeente DelftStationsplein 1, 2611 BV Delft
Postbus 78, 2600 ME Delft

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.