Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Ons bereikte het bericht dat op 7 april 2020 onze oud-penningmeester en Lid van verdienste Rienus Ruijtenbeek op 77 jarige leeftijd is overleden

.Rienus Ruijtenbeek 1.

Rienus werd lid in 1970 toen de zaterdagafdeling van DVC werd opgericht. Hij voetbalde daarvoor bij vv Den Hoorn, die met de zaterdagafdeling stopten. Rienus vroeg overschrijving aan en kwam bij  DVC terecht samen met Theo van Pomeren en Aad de Gruijl. Hij speelde in dat jaar samen met Aad in het tweede elftal. Dat is hij een aantal jaren blijven doen, tot hij stopte met voetballen.

Na zijn pensioen werd hij penningmeester van DVC met in zijn kielzog Gerrit Kersten die eveneens met pensioen ging. Gerrit  werd secretaris in het bestuur. Rienus en Gerrit waren privé elkaars wandelvrienden. Wandelen was naast voetbal, één van Rienus grote passies. Rienus was directielid van het SSDZ en penningmeester van het Rode Kruis. Gerrit was directeur van de Reinier de Graaf ziekenhuizen. Het bestuur was plots twee ‘zwaargewichten’ rijker. Bij zijn vertrek in 2010 werden hij gehuldigd als Lid van Verdienste.

Rienus was een bijzonder goede penningmeester die heeft bijgedragen aan het gezond maken en houden  van DVC en droeg ook aan beleidszaken zijn steentje bij. Hij heeft na zijn vertrek uit het bestuur ook nog een aantal jaren zijn opvolger Gerrit Koole begeleid.

Hij was en bleef zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging en bezocht vele jaren de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen. Zijn slechte gezond stelde hem daartoe niet meer in staat. Helaas zal DVC hem moeten missen. We wensen Magreet, de kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

In verband met de Corona zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden op 10 april 2020 om 16:10 uur. Wel is er de mogelijkheid de dienst online te bekijken via de link: www.liveuitvaart.nl inlogcode 98WFEE.

Er is mogelijkheid tot condoleren via het online condoleanceregister van de Laatste Eer via de link: www.de-laatste-eer.nl/condoleances/rienus-ruijtenbeek

Rienus Ruijtenbeek 2