Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar woensdag 22 januari 2020 om 19:30 uur. De stukken zullen twee weken voor aanvang in de kantine beschikbaar zijn. Het Algemeen Bestuur nodigt hierbij alle leden (mits ouder dan 16 jaar) uit tot het bijwonen van deze ALV. Voor leden jonger dan 16 kan één ouder/verzorger per jeugdlid deelnemen aan de vergadering.

ALV 2019 2020