Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Sinds het 100 jarig jubileum bestaat de Club van 100 Iedereen die DVC een warm hart toedraagt, kan lid worden van deze vriendenclub.
Het merendeel van de gelden worden besteed aan nuttige projecten binnen de vereniging.
Het vrijwillige lidmaatschap is 50 euro per seizoen. Het lidmaatschap is en blijft vrijwillig en kan jaarlijks worden verlengd.

De Club van 100 realiseert projecten binnen de vereniging, zoals: • TV scherm in de kantine • Voetbaltafel • Nieuwe tafels, hoge tafels en krukken • Banken rond de velden • Spelcomputer in de jeugdhoek • En meer.. Iedereen binnen en buiten DVC kan ideeën aanbrengen voor nieuwe projecten. Op initiatief van de commissie wordt een stemming gehouden voor de keuze van uit te voeren projecten, waar alleen de leden van de Club van 100 aan deelnemen. Zo heeft u een actieve rol !! De commissie zal acties ontplooien om de leden van de Club van 100 te blijven betrekken bij DVC.

In ieder geval krijgt u per E-mail bij alle thuiswedstrijden het programmablad toegestuurd met een gratis consumptiebon. 

Meer informatie en het aanmeldformulier zijn hier te vinden.

Blauw Hart