Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

De Algemene Ledenvergadering dient weer plaats te vinden. Vanwege de bekende kaartavond op maandagen en het feit dat de sportraad ook een vergadering in onze kantine heeft gepland op een maandag is de eerstvolgende mogelijkheid 3 december a.s. om 19:30 uur.
Het Algemeen Bestuur nodigt hierbij alle leden (mits ouder dan 16 jaar) uit tot het bijwonen van deze ALV. Voor leden jonger dan 16 kan één ouder/verzorger per jeugdlid deelnemen aan de vergadering.

ALV 2018 2