Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Beste DVC-ers, ouders en/of verzorgers,

Het Algemeen Bestuur nodigt bij deze alle leden van DVC (mits ouder dan 18 jaar) uit tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Voor leden jonger dan 18 kan één ouder/verzorger per jeugdlid deelnemen aan de vergadering.

De BLV vindt plaats op Maandag 29 juni 19:30 uur in het clubhuis.

Deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering staat geheel in het teken van de Corona crisis, het komende seizoen en de beleidsvoorstellen die daar betrekking op hebben.

Aangezien het maximum aantal mensen wat op de bijeenkomst toegestaan is beperkt is door de Corona crisis tot een maximum van 30 personen vragen wij u in te schrijven per mail. In de mail die u ontvangen hebt vindt u de aanmeldlink en agenda van deze avond.

Heeft u geen mail ontvangen dan kunt u dat melden bij ladywebmaster@dvcdelft.nl BLV 2020

Afgelopen week heeft premier Rutte bekendgemaakt dat sportkantines en binnensportaccommodaties al op 1 juli open mogen, in plaats van de 1 september die eerder was vastgesteld. Dit betekent dat ook onze zaalvoetbalverenigingen weer kunnen starten met activiteiten. Er is wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, kan de maatregel worden teruggedraaid. De komende periode worden de richtlijnen voor openstelling verder uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, informeren we jullie.

Alle plannen zijn goedgekeurd en de protocollen zijn gemaakt. Dat betekent dat ook de volwassenenr weer kan gaan trainen.

Natuurlijk zijn er wel regels in verband met de Cororna. Deze vind je hieronder. Lees alles goed door want we voeren een Zero Tolerance beleid!!

Trainingen kunnen stilgelegd of gestopt worden en een individu kan worden verwijderd wanneer overtreding blijft plaatsvinden.

We beseffen dat het heel veel informatie is maar het is noodzakelijk om de veiligheid van elke DVC-er te garanderen. Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop!

Protocol herstart trainingen DVC.

Beste speler van een senioren voetbalteam,

Na een lange periode van inactiviteit, zijn we blij dat we weer kunnen starten met het faciliteren van trainingen voor onze senioren voetbalteams.

We starten vanaf 25 mei. Echter we dienen wel de regels van het RIVM en de KNVB te volgen. Hiervoor hebben we een protocol op gesteld. In dit protocol zijn de volgende afspraken opgenomen:

 • Meld je af bij de trainer of aanvoerder als je niet wilt of kunt trainen.
 • Kom in sportkleding naar DVC. ​De kleedkamers zijn gesloten​. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan gebruik gemaakt worden van het toilet in kleedkamer 1.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. ​Onze kantine is gesloten.
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat. Alle aanvoerders van de voetbalteams worden verzocht contact op te nemen met Pleun over de exacte trainingstijden.
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de training.
 • Neem geen kinderen, partner, familie of vrienden mee. De training is enkel toegankelijk voor de spelers die op dat moment trainen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar DVC.
 • Zet je fiets op voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar.
 • Bij aankomst volg je altijd de instructie en de aanwijzingen op van de organisatie.
 • Reinig je handen met de handgel bij aankomst, zo ook bij het weggaan.
 • Volg de aangewezen looproute naar en van de velden.
 • Sporters moeten​ ten alle tijden 1,5 meter afstand​ houden tot andere personen dus ook tot trainers en andere sporters. Dit betekent dus geen wedstrijdvormen (partijtjes) tijdens de training.
 • Verlaat direct na de training het DVC terrein.

Ondanks deze beperkingen hopen we op een grote opkomst bij de trainingen en veel trainingsplezier. De verwachting is dat de competitie per 1 september start. We houden u hiervan op de hoogte.

Namens het bestuur,

Hans de Bruijn

Na 2+ maanden zonder sport gaan we weer starten met de sporten voor volwassenen. Voor de voetbal zal dit gefaseerd gaan gebeuren. De plannen hiervoor worden nu opgesteld. Zodra de protocollen klaar zijn worden deze natuurlijk hier gepubliceerd. Nog heeel even geduld dus....
Het tennissen kan wel per direct starten onder de voorwaarden van het RIVM en de tennisbond. Iedereen die wil tennissen moet daarvoor wel eerst reserveren bij Pleun (06-46 15 74 04).

sportspecifieke regels tennis van de KNLTB

Veilig de baan op principes

 • Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
 • De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is gereserveerd) De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
 • Er mag alleen buiten gespeeld worden.
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.
 • Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.

Richtlijn voordat je gaat spelen

 • Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren.
 • Volwassenen van 19 jaar of ouder mogen alleen een baan reserveren voor 1 tegen 1 vrij spelen. Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Richtlijnen na het spelen

 • Ga na het spelen direct naar huis

Alle plannen zijn goedgekeurd en de protocollen zijn gemaakt. Dat betekent dat de jeugd tot 18 jaar weer kan gaan trainen.

Natuurlijk zijn er wel regels in verband met de Cororna. Deze vind je hieronder. Lees alles goed door want we voeren een Zero Tolerance beleid!!

Trainingen kunnen stilgelegd of gestopt worden en een individu kan worden verwijderd wanneer overtreding blijft plaatsvinden.

We beseffen dat het heel veel informatie is maar het is noodzakelijk om de veiligheid van elke DVC-er te garanderen.

Protocol herstart trainingen DVC.

Beste kinderen/ouders en trainers.

4 mei gaan wij bij DVC weer beginnen met de jeugdtrainingen, hebben wij een aantal regels en maatregelen genomen voor de veiligheid van zowel de kinderen en de trainers.

De volgende maatregelen komen overheen met het protocol van de KNVB die samen is gesteld met het NOC*NSF.

 • Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Tips van DVC.

 • Ouders zijn niet welkom op het DVC terrein. Zet je kind af bij het hek en haal hem weer op als de training voorbij is. Probeer daarbij in de auto te blijven.
 • Kom aan op DVC met je sportkleding aan. De kleedkamers zijn gesloten.
 • Neem je eigen drinken mee, er zijn geen bidons van DVC en de kantine is gesloten.
 • Kom niet eerder als 10 minuten voor aanvang naar de sportlocatie.
 • Zorg er voor dat de fietsen niet naast elkaar worden gezet. 1,5 meter afstand.
 • Luister ten alle tijden naar de trainers, leiders of bestuursleden.

Algemene besluiten

 • De kantinedeur is alleen open voor noodgevallen zoals de EHBO doos of een ice pack. Het is dan ook verboden om de kantine in te lopen, behalve voor mensen die daar toestemming voor hebben.
 • Materiaal wordt na elke training schoongemaakt.
 • De training is niet verplicht! Wanneer er niet getraind wil/kan worden heeft dat geen gevolgen. Meld je wel tijdig af bij de trainer, leider of coördinator.
 • DVC hanteert een hek beleid. Wanneer je te vroeg bent kom je niet binnen, en als je te laat bent mag je weer terug naar huis.
 • je dient de aangegeven pijlen op de grond te volgen naar het veld waar de training plaats vind.
 • Er zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig op het DVC terrein, waar gebruik van gemaakt kan worden.
 • Spelers, ouder en trainers die zich niet aan de regels houden moeten het terrein verlaten

Regels begin en eind van de trainingen

 • Ouders zijn niet welkom op het terrein. De ouders moeten hun kinderen buiten de ingang afzetten en daar ook ophalen. Tijdens het brengen en halen van de kinderen proberen ook de ouder een gepaste afstand te houden van andere ouders.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aan op het DVC terrein. Dit is om te voorkomen dat groepen elkaar tegen komen. Het sportmateriaal ophalen bij het ballenhok gebeurt met maximaal twee trainers, die daarbij 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Wanneer de training afgelopen is verlaten eerst de kinderen onder begeleiding van een trainer het terrein. Als de kinderen uit zicht zijn kunnen de spullen door de trainers (max 2) naar het ballenhok gebracht worden en daar opgeruimd worden.
 • Het is belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk afstand van elkaar houd. De trainers moeten 1,5 meter afstand houden van zowel elkaar als de kinderen. Mochten deze regels niet in acht worden genomen volgen er consequenties.

Regels tijdens de trainingen:

 • Op één helft van een veld mogen niet meer als 15 kinderen staan, hiermee proberen wij afstand met elkaar te houden. Alle teams krijgen 2 helften van een veld maak daar dan ook gebruik van.

 • Op één helft van een veld mogen maar twee trainers de training verzorgen.

 • Tijdens de trainingen is de kantine open, niet om een drankje of iets anders te halen maar alleen voor nood. Zoals de EHBO doos of een ice pack, mocht er iets gebeuren tijdens de training. Het is dus ook verboden om de kantine in te lopen, behalve voor mensen die daar toestemming voor hebben.

 • Ten alle tijden wanneer er training is loopt er een corona coördinator rond om alles in de gaten te houden en waar nodig is aanwijzingen te geven als er geen rekening wordt gehouden met de regels.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Marco immers +31 6 34 00 90 26 (Jeugd coördinator)

Max van der Meijden +31 6 16 22 71 41 (Jeugd coördinator)

Hier de meeste regels nog eens op een rijtje maar dan als poster:

 POSTER SPORTER   POSTER OUDERS   POSTER TRAINERSR

 

Na lange tijd zonder sport kan de jeugd tot 18 jaar eindelijk weer de wei in. En dat doen ze dan ook graag. Met de nodige afstand natuurlijk maar het is fijn om weer bezig te zijn!!

Nu hopen dat ook 'de groten' weer snel het veld op mogen. Wij zijn er klaar voor!

WhatsApp_Image_2020-05-05_at_15.13.09_1.jpeg

WhatsApp_Image_2020-05-05_at_15.13.09.jpeg