Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider Rainbowslider DVC selectieslider rugnummersslider DVC Statafelslider clubhuis achter

Helaas heeft jeugdvoorzitter Roy van der Goot besloten om zijn functie neer te leggen. Tijdelijk zal Johan Bergmans de technische zaken waarnemen en Ron van der Horst is bereid gevonden om eventuele vragen betreffende overige zaken op zich te nemen. Met een structurele oplossing voor het vertrek van Roy van der Goot zijn we nog altijd bezig. Wel willen wij Roy feliciteren met zijn aanstelling bij de jeugdafdeling van Sparta. Het is hem gegund. Wij wensen hem alle succes toe en bedanken hem ook voor zijn verrichte werk, inspanningen en behaalde resultaten voor onze club.

Roy van der Goot2

Sinds enige tijd krijgt het bestuur klachten over (te harde) muziek in de kleedkamers na de thuiswedstrijden van een aantal voetbalteams. Het bestuur heeft hierover meermaals aan de bel getrokken bij de voetbalteams die het betreft. Helaas hebben deze gesprekken niet geleid tot enige verbetering. Het bestuur heeft daarom besloten om een algemene maatregel uit te vaardigen waarin staat dat het NIET meer toegestaan is om muziek te spelen in de kleedkamers. Deze maatregel gaat per direct in.

Ook willen wij melden dat als gevolg van nieuwe gemeentelijke regelgeving het niet meer toegestaan is dat muziek ook buiten de gebouwen wordt afgespeeld. Om deze reden zijn de luidsprekers langs de velden al verwijderd.

No music

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen.

Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdsportfonds

Jeugd sport fonds logo

Naar aanleiding van vragen tijdens de ALV over het nuttigen van alcoholische dranken en gebruik van glas tijdens de wedstrijden van de selectie volgt hier de volledige brief  van de KNVB. Het geeft de door de KNVB opgelegde ordemaatregelen aan.

Het bestuur heeft deze KNVB ordemaatregelen overgenomen en van toepassing verklaart.

Brief Ordemaatregelen KNVB

KNVB regels selectiekopie